ACROBAT TRAJNE LICENCE

Ovdje možete naći najčešće postavljana pitanja vezana uz Acrobat aplikacije koje se vežu uz trajne licence.

Preuzimanje i instalacija Acrobat aplikacija

Ovde možete pronaći detaljna uputstva vezana za preuzimanje i instalaciju Acrobat aplikacija vezanih za trajne licence - Standard i Pro verzije Acrobata 2017, XI i X.
pogledajte sve članke

Aktivacija i deaktivacija Acrobat aplikacija

Ovde možete pronaći uputstva vezana za aktivaciju i deaktivaciju Acrobat aplikacija, kako biste mogli početi koristiti odabrane aplikacije ili ih premjestiti s jednog računara na drugo.
pogledajte sve članke