Nevažeći ili opozvani serijski broj

Saznajte zašto je moguće da vam se prilikom pokušaja aktivacije ili instalacije softvera pojavljuje poruka o nevažećem ili opozvanom serijskom broju.